• Nieuws
  • WIjziging ISO 9001 versie 2008 naar versie 2015
ISO 9001 nieuwe versie 2015

De nieuw ISO 9001 norm versie 2015 (ISO 9001:2015) stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS, quality management system) van een organisatie. Hiervoor zijn gedocumenteerde procedures vereist, die zijn gericht op continue verbetering. Bij deze norm wordt dus uitgegaan van procesbenadering.

ISO 9001 beschrijft wat er nodig is aan managementtechnieken om te zorgen dat een organisatie kan voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Denk bijvoorbeeld aan: leveranciersmanagement, personeelsmanagement, leiderschap en beleid.

Met de implementatie van ISO 9001 leert een organisatie in processen te denken en procedures te borgen. Andere verdiepende procesgerichte normen zijn daarna relatief eenvoudig te implementeren op basis van bestaande processen.

Vanuit de internationale organisatie ISO worden normen periodiek geëvalueerd. Daarbij worden doorgaans aanpassingen doorgevoerd van verduidelijking tot herziening van de norm. Na aanpassing is de oude versie nog 3 jaar geldig. Wel kan vanaf de invoering worden overgestapt en volgens de nieuwe normversie worden gecertificeerd.
Op 15 september 2015 is de opvolger van ISO 9001:2008 gepubliceerd. In dit geval zijn de wijzigingen relatief groot.

ViaConsil is bekend met deze wijzigingen en heeft vele bedrijven begeleid naar de nieuwe versie van de norm.