ISO 9001 beschrijft wat er nodig is aan managementtechnieken om te zorgen dat een organisatie kan voldoen aan de wensen en eisen van de klant.

De nieuwe norm ISO 9001:2015

ISO 9001 2015 is de nieuwste versie van de bekende 9001 norm.

Kortgeleden is de nieuwe versie van de ISO 9001 norm uitgekomen. Wat betekent dit concreet voor u? Het beschrijven van procedures is niet meer expliciet vermeld en slechts noodzakelijk als de organisatie dit zelf zo inschat.

Procedures en registraties zijn vervangen door ‘gedocumenteerde informatie’. Voor enkele onderdelen van de norm betekent dit dat bewijs van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem bewaard moet worden, voor andere onderdelen dat gegevens bijgehouden moeten worden om de prestaties te kunnen analyseren en verbeteringen in het systeem aan te kunnen brengen.

ViaConsil helpt u en uw organisatie een efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en bij te houden. Het gehele certificeringsproces verloopt zo voor uw organisatie zonder grote inspanning.

Ook na implementatie en certificering kunnen wij u blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne audits en verbeteringen door te voeren aan het managementsysteem. Zo kunt u zich met het ondernemen zelf bezig houden.

Terug naar ISO 9001