• Accreditatie
Hulp bij accreditatie

Wij bepalen samen met de klant wat het beste traject is om te belopen om de accreditatie voor elkaar te krijgen. Wij zijn in te huren om de volgende stappen in het proces te kunnen ondersteunen: Hulp bij het opzetten van nieuwe schema's, het uitvoeren en rapporteren van interne audits en begeleiding van de toetsing van de de Raad van Accreditatie.

 

Hulp bij accreditatie

Uw organisatie maakt producten of levert diensten. Een grote commerciële uitdaging daarin is het overtuigen van potentiële klanten dat u een betrouwbare partij bent om zaken mee te doen en uw organisatie voldoet aan wettelijke en andere eisen. Met certificaten en keurmerken maakt u dat als bedrijf aantoonbaar.

De waarde die certificaten en keurmerken vertegenwoordigen worden in grote mate bepaald door de betrouwbaarheid van degene die het certificaat uitgeeft. Nu denkt u wellicht, een certificaat is toch een certificaat? Daar is in de wereld van certificatie echter één hele belangrijke onderliggende factor aan verbonden: accreditatie.

Accreditatie betekent letterlijk vertrouwen geven. Net als dat uw certificaat uw (potentiële) klanten een indicatie geeft van uw betrouwbaarheid, zorgt accreditatie voor de betrouwbaarheid van certificatie-instellingen, schemabeheerders en keurmerken.

Welke vragen heeft u:

  • Tegen welk schema kan ik mij laten accrediteren?
  • Welke stappen moet ik nemen? Wat is de juiste volgorde?
  • Wat is schemabeheer?
  • Wat verwacht de Raad van Accreditatie van een schemabeheerder?

Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • Ondersteuning aanvraag accreditatie bij de Raad van Accreditatie (RvA)
  • Ondersteuning schemabeheerders bij het onderhouden van een schema
  • Uitvoeren van de eigen beoordeling van een schema voor conformiteitsbeoordeling
  • Uitvoeren van interne audits o.b.v. de accreditatienorm
  • Begeleiding tijdens de audit van de Raad van Accrecitatie.
Neem vrijblijvend contact met ons op